raadpleging :

elke weekdag en zaterdag voormiddag na telefonische afspraak op 051 40 11 40
 

Nieuws en Weetjes

Blijf op de hoogte van de laatste weetjes uit het dierenrijk.....

Is mijn hond correct geregistreerd ?

Wat zegt de wet ?

Sinds 1 september 1998 is de identificatie en registratie van honden verplicht.Dit betekent concreet dat :

 • als een hond bij u geboren wordt, en u de intentie hebt om hem te houden, moet u hem laten identificeren en registreren voor de leeftijd van 8 weken.
 • als u de intentie hebt om een hond te verkopen of weg te schenken, u hem ongeacht de leeftijd moet laten identificeren en registreren.
 • als u een hond koopt of krijgt, hij op voorhand moet zijn geïdentificeerd en een paspoort moet hebben.

Is mijn hond correct geregistreerd ? 

Uw hond wordt geregistreerd door een dierenarts. Zij beschikken hiervoor over blanco paspoorten en voorlopige certificaten van identificatie & registratie.Op het ogenblik van de identificatie wordt door de identificeerder het voorlopig identificatiecertificaat ingevuld waarop het nummer van het paspoort duidelijk wordt vermeld. Het roze origineel van het document en de gele kopie (bij de nieuwe versie van de voorlopige certificaten is geen gele kopie meer aanwezig) worden zo snel mogelijk (en in elk geval binnen de acht dagen na de identificatie) door de identificeerder aan DogID bezorgd.
Het ingevulde paspoort en de witte kopie worden onmiddellijk aan de verantwoordelijke van het dier gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder.

Bij aanwezigheid gele kopie (oude versie voorlopig certificaat):
In afwijking kan de kweker van een hond het dier verhandelen zonder het voorafgaand te laten registreren, voor zover de bestemming een erkende inrichting is. In dit geval bezorgt de identificeerder enkel het roze origineel van het voorlopige identificatiecertificaat zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen de acht dagen) aan DogID.
Het paspoort wordt samen met de gele en de witte kopie onmiddellijk aan de kweker gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder.
Op het moment dat de hond verhandeld wordt aan een erkende inrichting vult de kweker de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke in op de achterzijde van de gele kopie en bezorgd deze zo snel mogelijk aan DogID.
Indien de kweker van de hond het dier niet binnen de acht dagen verhandelt aan een erkende inrichting vult hij zijn gegevens in op de achterzijde van de gele kopie van het voorlopig certificaat en bezorgt deze zo snel mogelijk aan DogID.
In dit geval mag het dier pas verhandeld worden wanneer de kweker in het bezit is van het definitieve identificatie- en registratiecertificaat (etiket dient gekleefd te worden in het paspoort).

Bij afwezigheid gele kopie (nieuwe versie voorlopig certificaat):
In afwijking kan de kweker van een hond het dier verhandelen zonder het voorafgaand te laten registreren, voor zover de bestemming een erkende inrichting is. In dit geval vult de identificeerder het erkenningsnummer van de koper in op de achterzijde van het roze origineel van het voorlopige identificatiecertificaat en bezorgt dit zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen de acht dagen) aan DogID.
Het paspoort wordt samen met de witte kopie onmiddellijk aan de kweker gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder. De verantwoordelijke ontvangt in de loop van de daaropvolgende week:

 • een definitief identificatie- en registratiecertificaat onder de vorm van een zelfklevende etiket dat gekleefd moeten worden in de rubriek XII, "Diversen" van het paspoort;
 • een kaartje "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden".Deze kaart moet met het paspoort bewaard worden. Ze zal gebruikt worden om latere veranderingen van adres of verantwoordelijke te melden.

Hoeveel kost de identificatie en registratie van uw hond ? 

 • De prijs van het implanteren van een elektronische chip wordt bepaald door de persoon die de handeling uitvoert (dierenarts). De prijs wordt dus niet bepaald in het reglement en komt bovenop de registratieprijs die hieronder wordt vermeld.
 • De vaste prijs voor de registratie van de gegevens bedraagt 12,39 € (totaal bedrag voor het voorlopig certificaat, het definitief identificatie- en registratiecertificaat en het paspoort) voor een hond die voor het eerst wordt geïdentificeerd. De betaling aan DogID gebeurt door de persoon die de identificatie uitvoert (dierenarts). Het is dus aan hem en niet aan DogID dat u dit bedrag moet betalen.
 • U betaalt dit bedrag slechts één keer voor heel de levensduur van de hond. Concreet wil dit zeggen dat als de hond reeds een identificatie- en registratiedocument van DogID heeft, u niets meer moet betalen voor een latere verandering van uw gegevens (bv. bij een verhuis) of die van de hond (bv.: verkoop of gift).

Is mijn hond correct geïdentificeerd ? 

Uw hond moet  met een elektronische chip (transponder) worden geïdentificeerd. De identificatie met een elektronische chip moet worden uitgevoerd door een dierenarts.Een tatoeage is de oude wijze voor de identificatie van honden. 

Wat doe ik als mijn hond van verantwoordelijke verandert ? 

U stuurt het kaartje met de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke terug naar DogID (PB 20000, BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw). U geeft het paspoort aan de nieuwe verantwoordelijke. De nieuwe verantwoordelijke ontvangt in de loop van de daaropvolgende week :

 • een definitief identificatie- en registratiecertificaat onder de vorm van een zelfklevende etiket dat gekleefd moeten worden in de rubriek XII, "Diversen" van het paspoort;
 • een kaartje "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden". Deze kaart moet bij het paspoort worden bewaard. Ze zal gebruikt worden om latere veranderingen van adres of verantwoordelijke te melden.
 • wanneer een hond buiten het Belgisch grondgebied verhuist (verhuizing, verandering van verantwoordelijke, …), wordt geen enkel definitief certificaat (datgene die het etiket bevat dat in het paspoort moeten worden gekleefd) aan de verantwoordelijken van deze in het buitenland verblijvende honden verstuurd. De verantwoordelijken van deze honden dienen hun hond te laten registreren in het land waar zij verblijven.

Wat moet ik doen als ik van adres verander ? 

U stuurt het kaartje “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering- Aangifte van overlijden” terug na het nieuwe adres te hebben ingevuld. U houdt het paspoort bij. U ontvangt een nieuw kaartje binnen de 14 dagen.  

Wat moet ik doen als mijn hond geregistreerd is bij DogID maar ik bezit nog geen europees paspoort en ik wens er één te ontvangen dat gelinkt is aan zijn identificatie?

U gaat bij uw dierenarts welke u onmiddellijk een paspoort voor uw hond zal geven.
Belangrijk! Voor de honden die geïdentificeerd en geregistreerd werden voor 7 juin 2004, is het paspoort enkel verplicht voor honden die reizen.

Wat moet ik doen als mijn hond verloren of gestolen is ?

U geeft dit zo snel mogelijk door aan DogID op het nummer +32 (0)2 333 92 22.

Op vakantie met uw hond.

NIET ZONDER ZIJN PASPOORT !!

Sinds 1 oktober 2004 moet u een Europees paspoort hebben als u uw hond, kat of fret mee wil nemen op reis.
In België krijgen honden sinds 7 juni 2004 automatisch een paspoort op het moment dat zij geïdentificeerd worden.
Voor de honden die reeds vóór 7 juni 2004 geregistreerd werden, kan uw dierenarts een paspoort afleveren.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het hondenregister?

De verantwoordelijke van de hond is zelf verantwoordelijk voor de controle van de juistheid van zijn persoonlijke gegevens in het hondenregister en het melden van elke verandering of eventuele correctie.